Zaprawa naprawcza i ochronna Immercret KM 58/2 - 25 kg

Zaprawa naprawcza i ochronna Immercret KM 58/2 - 25 kg

123,00 zł
Brutto

Mineralna wysokowytrzymała zaprawa ochronna i naprawcza typu PCC na bazie cementu siarczanoodpornego (C3A=0) zbrojona włóknem szklanym oraz cyrkonowym. Przeznaczona do napraw ubytków w betonie w konstrukcjach inżynierskich.

Cechuje się dużą wytrzymałością, wodoszczelnością, odpornością na ścieranie, karbonatyzację, oraz mrozoodpornością. Dzięki wysokiej odporności na agresję chemiczną świetnie sprawdzi się podczas napraw obiektów dodatkowo obciążonych chemicznie np. oczyszczalniach ścieków, płytach na gnojówkę, studzienkach kanalizacyjnych

Grafika - karta techniczna

Grafika - deklaracja właściwości użytkowych

Ilość
Towar dostępny pod zamówienie, czas oczekiwania od 7 do 30 dni.

Musisz być zalogowany, aby móc negocjować ceny

PRZEZNACZENIE

 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych infrastruktury nadziemnej

 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych oraz ceglanych infrastruktury podziemnej

 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych

 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementu żelbetowego

OBSZAR ZASTOSOWANIA

 • oczyszczalnie ścieków

 • infrastruktura (sieć) kanalizacyjna- obiekty szczególnie narażone chemicznie: oczyszczalnie ścieków, studnie kanalizacyjne, składowiska odpadów, chłodnie kominowe, 

 • obiekty przeznaczone do hodowli zwierząt: posadzki w pomieszczeniach inwentarskich, zbiorniki na gnojówkę, płyty na gnojownicę

 • budownictwo górnicze: obiekty narażone na działanie wód podziemnych, szyby, chodniki, wyrobiska podziemne

 • infrastruktury komunalna: prefabrykowanych elementów (rury betonowe, studzienki, korytka ściekowe itp.)

 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka

WŁAŚCIWOŚCI

 • produkt jest łatwy w przygotowaniu oraz aplikacji 

 • zaprawa dostarczana jest w worku, wymaga jedynie zmieszania z wodą

 • doskonale nada się do napraw konstrukcyjnych- klasa R4 zgodnie z PN-EN1504-3

 • można stosować w miejscach obciążeń w zakresie wartości pH od 3,5 do 14

 • atest PHZ do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia

 • odporność na agresję chemiczną

 • bardzo dobre właściwości mechaniczne oraz szczelność 

 • na bazie cementu siarczanoodpornego (C3A=0)- odpornego na korozję siarczanową, zapewnia trwałość konstrukcji w środowiskach agresywnych np. oczyszczalnia ścieków, studnia kanalizacyjna,, składowisko odpadów, chłodnia kominowa, zbiorniki na gnojówkę, płyty na gnojownicę

 • niski współczynnik woda/cement (W/C ≤0,45)

 • sprawdzi się na powierzchniach poziomych, pionowych oraz sufitach *dodatkowe dane użytkowe znajdują się w karcie technicznej

 • do obróbki ręcznej w systemie z warstwa sczepną oraz do natrysku metoda mokrą

 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych

 • bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych

 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych

 • mrozoodporność F250 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12

 • odporna na działanie chlorków zgodnie z PN-EN 13529

 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17

 • wodoszczelność W12 zgodnie z norma PN-88/B-06250

 • bardzo wysoka odporność na ścieranie zgodna z PN-EN ISO 5470-1

 • wysoka odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13529

 • reakcja na ogień- klasa A1

UZIARNIENIE

 • 0,06-3 mm

GRUBOŚĆ WARSTWY

 • 6-40 mm

WYTRZYMAŁOŚĆ ŚCISKANIE

 • po 1 dniu 23 [MPa]

 • po 7 dniach 45 [MPa]

 • po 28 dniach 65[MPa]

ZUŻYCIE

 • orientacyjne zużycie suchej mieszanki: 1,9 kg/m2/mm; 1900 kg/m3

 • z 25 kg suchej mieszanki uzyskuje się ok. 13,5 l świeżej zaprawy

FORMA DOSTAWY

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE

TH.MS.ICRT.KM.58/2.WO.25.KG
Grubość warstwy - Zaprawy
6-40 mm
Grubość kruszywa - Zaprawy
Do 3 mm
Wytrzymałość po 28 d - Zaprawy
+/- 60 MPa
Atest PZH (do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia ) - Naprawa i Grunty
posiada

Inne z tej kategorii

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło